Pakutavad programmid

Tagasi algusesse
Pakkuja
Nimetus
Õppeeesmärk
Sihtrühm
Märkused
Õppekeel
Kogu
Vaba
Nimetus: Veetarga Retk puhta vee tekkekohas
Õppeesmärk: Tutvustame Jõelähtme karstila, Jägala juga või Lin...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: Õppeprogramm toimub 3 tundi õuetingimustes. Riietu...
Õppekeel: Eesti keeles, Vene keeles
Kogu: 200
Vaba: 118
Nimetus: Avastame jõge
Õppeesmärk: Unikaalsete pinnavormide tundmaõppimine karstiala ...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste
Märkused: Veekindlad jalanõud ja välitöödeks sobiv riietus ...
Õppekeel: Eesti keeles, Vene keeles
Kogu: 100
Vaba: 55
Nimetus: Avastame tuld
Õppeesmärk: Õpilased omandavad teadmisi tule mõjust keskkonnal...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste
Märkused: Ilmastikule vastav riietus ja jalanõud. Tegevus to...
Õppekeel: Eesti keeles, Vene keeles
Kogu: 100
Vaba: 55
Nimetus: Maakasutus nitraaditundlikul alal
Õppeesmärk: Programmi eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja...
Sihtrühm: II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: Õppeprogramm toimub 3 tundi õuetingimustes. Riietu...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 60
Vaba: 46
Nimetus: Kiirteed ookeanis - Lennusadamas
Õppeesmärk: • Õpilane nimetab enim levinud ajaloolisi ja tänap...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: Programmi üldine kirjeldus: Läbi aegade on inime...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 100
Vaba: 40
Nimetus: Jahitarga retk metsa
Õppeesmärk: Programmi eesmärk on õppida tundma metsaelanike te...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste
Märkused: Õppeprogramm toimub 3 tundi õuetingimustes. Riietu...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 60
Vaba: 40
Nimetus: Aialinnuvaatlus
Õppeesmärk: Programmi eesmärk on hakata rohkem märkama meie lä...
Sihtrühm: III kooliaste
Märkused: Klassidele saadetakse juhendid linnuvaatluse läbiv...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 40
Vaba: 38
Nimetus: Kiirteed ookeanis - Lennusadamas VENE KEELES
Õppeesmärk: • Õpilane nimetab enim levinud ajaloolisi ja tänap...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: Programmi üldine kirjeldus: Läbi aegade on inime...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 50
Vaba: 38
Nimetus: Mis toimub Eesti metsaga?
Õppeesmärk: Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus t...
Sihtrühm: Gümnaasium
Märkused: Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tut...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 30
Nimetus: Pandipakendite taaskasutamise lugu
Õppeesmärk: Õpilased ja õpetaja saavad aru mõistest pandipaken...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: 25-30 õpilast, 2 õpetajat/saatjat Programm viiaka...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 80
Vaba: 29
Nimetus: Ilm on hukas?
Õppeesmärk: Programmi eesmärk on omandada diskuteerimisoskus t...
Sihtrühm: Gümnaasium
Märkused: Programm toimub koolis klassiruumis. Juhendaja tut...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 29
Nimetus: Moos ja toos - suhkrutarbimise ajajoon
Õppeesmärk: " Tutvuda suhkru tootmise ja tarbimise ajalooga ma...
Sihtrühm: III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: Programm viiakse läbi muuseumi ekspositsioonis ja ...
Õppekeel: Eesti keeles, Vene keeles
Kogu: 60
Vaba: 28
Nimetus: Mis on piimariiuli taga? Toidutootmise asjaolud, millega igapäevaselt kokku ei puututa.
Õppeesmärk: Keskkonnaharidusprogrammide laiem eesmärk on selgi...
Sihtrühm: II kooliaste
Märkused: Tunnid toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 35
Vaba: 28
Nimetus: Metsik talv
Õppeesmärk: Õuesõppeprogrammis lahkame järgmiseid küsimusi: ku...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste
Märkused: Programmi kestvus 2,5 tundi Toimumiskoht Saula Si...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 28
Nimetus: Mis saab minu vanast nutitelefonist ja arvutist? Jätkusuutlik ressursikasutus.
Õppeesmärk: Keskkonnaharidusprogrammide laiem eesmärk on selgi...
Sihtrühm: III kooliaste
Märkused: "Tunnid toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogi...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 35
Vaba: 26
Nimetus: Veekeskkonnaprogramm "Eestlased on mererahvas"
Õppeesmärk: 1. Anda looduslikus keskkonnas teadmisi merele ava...
Sihtrühm: I kooliaste
Märkused: Programm viiakse läbi Viimsi vabaõhumuuseumi terri...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 50
Vaba: 25
Nimetus: Toidu tulevik
Õppeesmärk: Õppija on teadlik toidu tootmise ja tarbimisega se...
Sihtrühm: III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: Analüüsime ja süstematsieerime temaatilist informa...
Õppekeel: Eesti keeles, Vene keeles
Kogu: 60
Vaba: 24
Nimetus: Veekeskkonnaprogramm "Märka merd"
Õppeesmärk: I kooliaste: Õpilane õpib programmi käigus tundma ...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste
Märkused: Programmi on võimalik tellida aastaringselt, toimu...
Õppekeel: Eesti keeles, Vene keeles
Kogu: 100
Vaba: 24
Nimetus: Säästlik ressursikasutus ja tuleviku karjäärivõimalused
Õppeesmärk: Keskkonnaharidusprogrammide laiem eesmärk on selgi...
Sihtrühm: Gümnaasium
Märkused: Tunnid toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 23
Nimetus: Videoprogramm - vee jõud
Õppeesmärk: Eesmärk on näha vee jõudu ja saada teada, kuidas s...
Sihtrühm: II kooliaste, III kooliaste
Märkused: Juhendaja näitab videot vee erinevate toimete koht...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 22
Nimetus: Rakk ja ainuraksed
Õppeesmärk: Suunata õpilasi vaatlema, võrdlema, arendada analü...
Sihtrühm: II kooliaste
Märkused: Kestvus 1 tund Eesti Loodusmuuseumis...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 22
Nimetus: Selgrootutest Eestis: limused ja lülijalgsed
Õppeesmärk: 1, oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, 2. ...
Sihtrühm: III kooliaste
Märkused: 8. klass Kestvus 1 tund...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 22
Nimetus: Planeet Maa
Õppeesmärk: "1. arendada vaatlus- ja võrdlusoskusi; 2. kasutab...
Sihtrühm: II kooliaste
Märkused: 4.klass Kestvus 1 tund...
Õppekeel: Vene keeles
Kogu: 40
Vaba: 21
Nimetus: Töötuba "Ökoloogiline elustiiil ja mahetoidu märgistus"
Õppeesmärk: Praktilise töötoa käigus tutvutakse toiduainete ...
Sihtrühm: III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: AINULT 9.KLASS JA GÜMNAASIUM 30 õpilasega klass j...
Õppekeel: Vene keeles
Kogu: 30
Vaba: 21
Nimetus: Avastades meeli
Õppeesmärk: Programmi läbivaks teemaks on meelte kasutamine lo...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste
Märkused: Programmi kestvus 2,5 tundi Toimumiskoht Saku T...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 20
Vaba: 20
Nimetus: Elu jälg kivis
Õppeesmärk: õpilane tunneb geoloogiat ja kivimeid, teab, kuida...
Sihtrühm: III kooliaste
Märkused: Programm toimub klassiruumis, õpilased vaatavad vi...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 20
Vaba: 20
Nimetus: Pääsküla raba loodusõpperajal II
Õppeesmärk: Õpilane teab looduses käitumise reegleid; suudab k...
Sihtrühm: II kooliaste
Märkused: Aeg 4x45 min; retke pikkus 4 km; grupi suurus – ük...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 30
Vaba: 19
Nimetus: Metsa elu
Õppeesmärk: Teeme tutvust metsa eluga ning eluga metsas. Õpime...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste
Märkused: Programmi kestvus 2,5 tundi Toimumiskoht Saku T...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 20
Vaba: 19
Nimetus: Kuuejalgsete maailmas
Õppeesmärk: Omandab teadmisi erinevatest organismidest, nende ...
Sihtrühm: III kooliaste
Märkused: 8.klass...
Õppekeel: Vene keeles
Kogu: 30
Vaba: 18
Nimetus: Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde
Õppeesmärk: Programmi eesmärk on tutvustada putukate ja sealhu...
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste
Märkused: Õppeprogramm toimub 3 tundi õuetingimustes. Riiet...
Õppekeel: Eesti keeles
Kogu: 40
Vaba: 18
?>