Pakutavad programmid > Kiirteed ookeanis - Lennusadamas

Programmi info

Programmi pakkuja: Eesti Meremuuseum
Programmi nimetus: Kiirteed ookeanis - Lennusadamas
Programmi õpieesmärk: • Õpilane nimetab enim levinud ajaloolisi ja tänapäevaseid navigatsioonivahendeid; • Õpilane märgib koordinaatide abil kaardile laeva teekonna; o Õpilane teab, et Kon-Tiki oli arheoloogiline eksperiment, millega üritati tõestada rahvaste rändamise teooriat. o Õpilane selgitab, miks ja kuidas Kon-Tiki kasutas hoovuseid. • Õpilane selgitab, kuidas tekivad hoovused ja püsivad tuuled; o Õpilane teab, millised tegurid mõjutavad tuulte teket; o Õpilane selgitab, kuidas võivad kliimamuutused mõjutada • Õpilane teab, et soolane vesi on tihedam kui mage vesi ning külm vesi on tihedam kui soe vesi; o Õpilane oskab selgitada, kuidas on seotud soolsuse ja temperatuuri erinevused ja hoovuste tekkimine. o Õpilane kirjeldab, kuidas kliimamuutused võivad mõjutada Golfi hoovust
Seos riikliku õppekavaga: Programm lõimib geograafia, ajaloo, füüsika, keemia ja matemaatikateadmisi. Teemad: kliimat kujundavad tegurid. Temperatuuri ja õhurõhu seos. Üldine õhu- ja veeringlus. Hoovuste tekkepõhjused: soolsuse ja temperatuuri mõju vee tihedusele. Tehnoloogia areng (navigatsioonivahendite kaudu). Maadeavastused ja eksperimentaalne arheoloogia. Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tehnoloogia ja innovatsioon, elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Toetab huvi looduse ja tehnoloogiavaldkonna vastu üldisemalt ning arendab konkreetsemaid kartograafia ja uurimusliku õppe oskuseid.
Toimumiskoht: Klassiruumis
Aktiivõppemeetodid: Katsed, esemete uurimine, grupitöö, ekskursioon, arutelu, töö kaardiga.
Sihtrühma vanus: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, Gümnaasium
Märkused: Programmi üldine kirjeldus: Läbi aegade on inimesed seilanud mööda meresid ja ookeane. Kuidas leiti merel vanasti õige suund? Kuidas on navigatsioonitehnikad aja jooksul muutunud? Mis laevu mere peal edasi liigutab? Kas vesi on alati samasugune ja kuidas tekib tuul? Meresõidu ja tuulte saladusi hakkamegi programmis uurima – uurime Lennusadama merepõhja kaarti ja vanaaegseid laevu ning laevariistu, katsetame ja mängime. Programmi kestvus 90 minutit Programm toimub lennusadamas.
Keeled: Eesti keeles
Sisaldab tellitud bussi: ei
Toimumisaeg: Aastaringselt
Programmide arv: 100, vaba 40

Programmi tellimine


Soovituslik aeg, nädalapäev, vms. Muid kommentaare programmi korraldajale

Peale tellimist saadetakse kinnitus õpetaja e-mailile. Programmide toimumise aeg lepitakse kokku pärast registreerimist.

?>